Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2014

marienka86
0389 7dab
Reposted fromapatia apatia viaAnnaBanana AnnaBanana
7821 6939
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaAnnaBanana AnnaBanana
4315 37c8
Reposted fromtayfun tayfun viaAnnaBanana AnnaBanana
5002 a49e
Reposted fromlustzentrum lustzentrum viaAnnaBanana AnnaBanana
marienka86
Nieuprzejmość, to imitacja siły słabego człowieka.
— Eric Hoffer
Reposted fromrailus railus viaavooid avooid
marienka86
Miłością trzeba się opiekować - tak jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromojkomena ojkomena viaavooid avooid
marienka86
2747 addc 500
Reposted fromsnukraina snukraina viaberrydragon berrydragon
marienka86
Ciągle mówisz, że chcesz coś zmienić. Ale wciąż zachowujesz się tak samo.
— Sons of Anarchy S02
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaavooid avooid

May 25 2014

marienka86
Czy naprawdę facetowi trzeba powiedzieć głośno, wyraźnie i dosadnie, że się go potrzebuje w jednym z najgorszych momentów życia?

March 21 2014

marienka86
Reposted fromoll oll viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
1580 0913 500
marienka86
0981 3d6e
Reposted fromnyaako nyaako viacynamon cynamon
marienka86
1404 56c8
Reposted fromilovemovies ilovemovies viacynamon cynamon
marienka86
6999 9bff 500
Reposted frommighta mighta viacynamon cynamon

March 16 2014

marienka86
squirting is no longer a myth for me-didn't realizded, how exhausting ejaculation is...
marienka86
4303 9c02
love it! didn't know, the skin on the back is so sensitiv....
Reposted frommaking-love making-love

March 05 2014

marienka86
4973 1221
Reposted frommaking-love making-love
marienka86
5156 2545
Reposted frommaking-love making-love
marienka86
3911 3c2a
Reposted frommaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl